Dodací a platební podmínky

Pro prodej služeb prostřednictvím webových stránek www.city-game-prague.com obchodní společnosti Since 2012, s.r.o., IČO 29055148, se sídlem Dopraváků 749/3, Praha 8 - Dolní Chabry, PSČ 184 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163303.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY (dále jen ,,RP´´)

Objednávka:

Zákazník může objednat únikovou hru pouze prostřednictvím online rezervačního systému na webu poskytovatele www.city-game-prague.com.  Objednávka musí obsahovat datum a čas, počet her a veškeré požadavky zákazníka.

Potvrzení objednávky:

Poskytovatel únikových her potvrdí objednávku zákazníka prostřednictvím e-mailu.
Potvrzení obsahuje veškeré detaily objednané únikové hry, včetně ceny a platebních podmínek.

Platba:

Platba za účast v únikové hře se provádí předem.
Zákazník může platit platební kartou nebo jinými dostupnými platebními metodami stanovenými poskytovatelem.

Storno podmínky:

Zákazník má právo na zrušení objednávky za dodržení stanovených storno podmínek.
Možnost bezplatného zrušení je možná do doby stanovené v bodě IV. všeobecných obchodních podmínek.

Dodávka služby:

Poskytovatel se zavazuje k dodání podmínek pro odehrání venkovní hry v rezervovaný čas a na rezervovaném místě.
V případě nepředvídaných okolností, které by mohly ovlivnit dodání služby, se poskytovatel zavazuje informovat zákazníka o možných změnách nebo alternativních řešeních.

Odpovědnost:

Poskytovatel únikových her nenese odpovědnost za škody způsobené zákazníkem v důsledku nedodržení pravidel nebo nedbalosti.  Odpovědnost poskytovatele je omezena na dodání služby v souladu s dohodnutými podmínkami.

Závěrečná ustanovení:

Tyto dodací a platební podmínky jsou nedílnou součástí obchodních podmínek poskytovatele únikových her a jsou platné ode dne uvedeného v obchodních podmínkách.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek za předpokladu, že je zákazník o změně řádně informován předem.
Tato dodací a platební podmínka slouží k zajištění transparentního procesu objednávky a platby za poskytnuté služby únikových her a stanoví práva a povinnosti jak pro zákazníka, tak i pro poskytovatele.

 
Plastnost od 1.1.2024