Wellcome Story

Legendy o grálu se pojí s Prahou odedávna. Zejména v době vlády Rudolfa II se o svatý grál zajímala celá řada alchymistů, vědátorů a také dobrodruhů. Hovořilo se o kalichu, listině, tajemné formuli, ale hlavně o tajemství, které bylo vždy přísně střeženo a předáváno po generace pouze zasvěceným.

Odhalte s námi tajemství Grálu. Vydejte se po stopách jednoho z dávných velmistrů, který tajnou formuli zašifroval na Malé Straně v Praze. Mějte na paměti, že většina indícií, které získáte byla stvořena v dávných dobách, kdy jazykem učených byla latina. Po každém splnění úkolu proto získáte vždy latinský význam slova a jen pokud je dokážete pochopit, legenda bude naplněna.

Email rekapitulace po zaplacení

Ahoj [NAME], jsi kapitán týmu [TEAM]. Vítám Tě ve hře. Doporučuji, abyste se dostavili včas a v kompletní sestavě na start hry, který je u vstupu do zahrady Vojanovy sady na Malé Straně na adrese - U Lužického semináře 40/110, Praha 1. Vaše hra začíná dne [DATE] mezi [TIME_FROM] a [TIME_TO] hodinou. Tedy nejpozdější start je ve [TIME_TO] hodin. Zároveň s tímto emailem jste dostali potvrzující SMS zprávu - odpovězte na ni ve tvaru "start",  ve chvíli kdy budete na místě a připraveni začít. Vezměte sebou ostře nabité mobilní telefony a bystrou mysl celého týmu. Doporučujeme si pečlivě přečíst instrukce na http://city-game-prague.com/city-game-cz-2/jak-to-funguje/.  Pokud budete chtít přidat telefonní číslo člena týmu, stačí poslat sms ve tvaru "pridat +420111222333". Nebo vyměnit telefonní číslo za jiné "vymenit +420111222333 za +420111222333". Během hry si počínejte diskrétně. Vaše mise je tajná a určitě nechcete prozradit ostatním hráčům nebo běžným mravencům na ulici, že řešíte tajný úkol :) Věříme, že hra bude něco, na co dlouho nezapomenete. Vaše Hra. © CITY GAME PRAGUE 2016-17 - Všechna práva vyhrazena

Email - výroba piva

V Čechách nejlepší vodu máme. Vybraný slad nameleme a s českou vodou promícháme. Vystíráme, povaříme, scedíme a tím barvu zlatavou docílíme. Vše potom v kole mícháme, jako když maltu tvoříme. Chmel přidáme, chmelovarem mladinu v harmonii teplot vytvoříme a s kvasnicemi spojíme. Následně 36 dní v labyrintu procesů kvasit necháme. Nakonec jako jezulátko božský nápoj se zrodí - české pivo vychlazené na stupňů 11, které Svatým grálem jest.

Zvaci SMS

Story SMS

(0) Vítej ve hře. Vydej se ve šlépějích dávných velmistrů, kteří tajnou formuli Grálu zašifrovali, rozdělili její indicie a ukryli je na několika místech Malé Strany.  Jejich podoba byl stvořena v dávných dobách, kdy učenci hovořili pouze latinsky. Najdeš-li tedy místo ukrytí indicie a odešleš-li její řešení, získáš tím latinský překlad, který cestu za Grálem provází. Tajemství získáš nakonec jen pokud dokážeš tuto cestu pochopit. Jsi připraven začít?

Technická SMS

(1 /14) Neuvěřitelná energie zahrady kláštera bosých karmelitek láká hejna čarokrásných ptáků. Tam, kde kaple se zvony a kašna symbolizující štěstí přes XIX. schodů dovede tě, tam němá zakladatelka kláštera starodávnou časomíru střeží. Ač němá, ptá se: po dobu kolika hodin ze dne moje zahradní časomíra čas měřit může ?

11

Place

(PLACE_1): Od vchodu do zahrady, směrem doleva až skoro na konci cesty je to, co hledáš. 

Help

(HELP_1): Sluneční hodiny ukazují od 6h do 17h. 17-6=?
OBRÁZEK

(2/14) Ano, dobrý začátek. [lat.: UNDECIM ] Zahrada tě nyní pustí ven tam, kde jsi vešel. Směrem k řece černého orla najdi. Ten cestu ukáže ti ulicí zednickou a vejdi do takového dvorku, kde čůrání na veřejnosti zločinem není. Zde také fontána s vodou jest a další část tajemství karmelitek do jejího tvaru ukryto bylo.

Zde najdi na řeku výhled ukrytý, kde lucerna se zámkem srdce ptá se na výšku hladiny říční.

CR, CZ, ČESKO, ČESKÁ REPUBLIKA

Place

(PLACE_2): Ven ze zahrady a jdi dále podél zdi, ale hned zahni doprava kolem restaurace s orlem za roh a uličkou zpět. Dokud po levé straně neuvidíš dvorek bývalé cihelny s bránou ze dřeva. Vejdi.

Help

(HELP_2): Jsi v bývalé cihelně, v místě kde Čertovka zpět do Vltavy se vlévá. Kašna, kam chlapíci z kamene svoji potřebu konají má tvar země v srdci Evropy.

(3/14) Správně! [ BOHEMIA] Na JIH dále pokračuj a najdi dům, který astronomickým ciferníkem označen jest. Podle legendy je poloha a zejména výška budovy vypočítána dávnými alchymisty, kteří v něm hledali způsob cestování staletími, až do doby vzniku tajemství Svatého grálu. Úkolem je pochopit co čtvrtý rozměr jest, ten který s nesmrtelností je spojen, tímto domem prostupuje a jeho označení nese.  Vejdi do domu a na Svatý grál se zeptej.

CAS, TIME

Place

(PLACE_3): Projdi mezi domy směrem na jih a najdi dům s hodinami.

Help

(HELP_3): Co měří hodiny v kavárně a nad vchodem?

(4/14) Je to čas! [ TEMPUS] Namiřte směrem na jih pod obloukem mostu co v pořadí třetí jest, než stromořadím do parku dostanete se. Nemluvňata bez tváře a pak červený kůň ve dvoře vás přiblíží přes 6+16 schodů k výhledu pěknému na domy okolní. Při stavbě jednoho z nich, položeno bylo hned 25 kamenů základních.  Odlesk vršku  jeho ohraničený čtyřmi špičkami pohledy zvědavců láká.  Barva střechy této, je element co znát potřebuješ.

ZLATA, ZLATAVA, GOLDEN, GOLD

Place

(PLACE_4): Dej se dále vlevo přes most, projdi pod třetím obloukem Karlova mostu, projdi stromořadím do parku až budově muzea. Najdi schody v rohu dvora a vystup nahoru, budou tě zajímat střechy v širším okolí.

Help

( HELP_4): Není všechno ....., co se třpytí.

(5/14) Ano, dokonce jedním z kamenů základních divadla Národního je kámen zvoucí "zlatý kůň". [ AURUM] Pojďme tedy dále.  Tři titáni ze dřeva u řeky mlčky stojí a šeptají: Pomodli se s učitelem duchovním, který proud řeky láskyplně sleduje. Ve svém učení přináší ti poselství, které lze s pomocí grálu čerpat a současně je také jednou z jeho ingrediencí.

HARMONIE, HARMONY, HARMONIA

Place

(PLACE_5): Hned vedle u řeky stojí tři kmeny které byly vyplaveny povodní. Podívejte se kolem, někdo se tam modlí.

Help

( HELP_5): Bronzová socha u řeky představuje významného myslitele Indicko-amerického původu. Jeho učení se zakládá na rozvíjení vnitřních schopností člověka, a zejména na vlastnosti, která je uvedena na pamětní desce u sochy a podle které se socha jmenuje.

(6/14) Správně! [ HARMONIA] Severní strana ostrovního parku je už po několik staletí střežena mohutným památným stromem. Svých úctyhodných rozměrů dosáhl díky zalévání energetickou vodou z kašny kláštera karmelitek. Je dokonce tak oblíben žlutými tučňáky, kteří na jeho počest stojí v řadě za sebou ve stejném počtu, jako je výška jeho. Vzhlédni k tomuto stromu, protože jeho prastarý latinský název ti umožní další cestu.

PLATAN, PLATANUS

Place

(PLACE_6): U severního okraje parku, kudy jsi prve prošel stojí památný strom.

Help

(HELP_6): U významného stromu je cedule s popisem. Jaký je latinský název tohoto jediného rodu z čeledi platanovitých?

(7/14) Vida, rychle se učíš: [ PLATANUS] Západním směrem můstek z cihel a cesta okolo hraničního kamene krásnou zahradou ven zavede tě. Tam, na rohu tří ulic postůj a hleď. Kde na nebi spatříš hvězdu zářící, tam ve svém duchovním chrámu svaté dítě tě čeká. Je nadáno zázračnou mocí, zbavit tě různých nemocí. A jako voda když plní tvá ústa žíznivá, nádoby s vodou tvar tajemství ukrývá.

MUŠLE, SHELL, LASTURA

Place

(PLACE_7): Od stromu vede cesta na západ přes můstek směrem ven z parku. Projdi kamennou bránou ven z parku. Hned na rohu tří ulic na dlažebních kostkách je kovový kanál. Když na něm stojíš, na západ pohleď, uvidíš zářit zlatou hvězdu na vrcholu věže kláštera Pražského Jezulátka v Karmelitské. Tam se musíš dostat.

Help

(HELP_7): Jaký tvar má miska na svěcenou vodu uvnitř kláštera Pražského Jezulátka?

(8/14) Jezulátko Pražské tajemství odhalilo: [ OSTREUM] V době nepokojů a válek bylo svěřeno tajemství grálu pod ochranu řádu rytířů kříže, kteří grál občas ukrývali kromě Prahy i na jiných místech Evropské země. Objevte jejich hrad středověký. Směřujte k věži kde hodiny bijí a odbočte uličkou koňských hlav na náměstí Jana Křtitele a jeho andělů třech. Jaký je původ těchto rytířů a jméno ostrova, kde grál ukrývali? Nechť odpočívají v pokoji. RIP.

MALTA

Place

(PLACE_8): Od chrámu Pražského jezulátka jdi dále Karmelitskou a první ulicí (Prokopská) doprava. Na náměstí se sochou čtyř andělů uvidíš kamenný chrám se dvěma věžemi. To je tvůj cíl.

Help

(HELP_8): Na nádvoří chrámu Maltézských rytířů je náhrobek. Poslední slovo nápisu na něm je i název ostrova, kde řád rytířů působil a odkud také převzal své označení.

(9/14) Je to tak. [ MALTA] V minulém století indície tajemství grálu údajně ukryla do svých písní řada hudebníků. Mezi vyvolené tak zřejmě patřil i legendární John Lennon. Nyní se ze své zdi, která je současně boční zdí hradu z Malty, tajemně usmívá a dívá se tam, kde může uhasit žízeň svou - tak jako červený hledá zelenou. Pramen tu odpověď lehce zodpoví, když jeho součást, jak ručička ciferníku na osmé se zastaví.

IMAGINE

Place

(PLACE_9): Zadní část chrámu a jeho zahrada je ohraničena zdí. A ne tak ledajakou, je to asi nejznámější zeď v Praze. Lennonova zeď.

Help

(HELP_9): Stará vodní pumpa u zdi. Když zvedneš rameno její do bodu nejvyššího, označí slovo z písně Johna Lennona: " I*****E all the people"

(10/14) Výborně. [lat.: PHANTASIA] Odpradávna lidé chápali, že podstatou života je kruh. Kruhové je slunce, planety i atomy. V kruhu roční období střídají se, stejně jako osudy lidí a pohybuje se tak i veškerá voda na Zemi. Chcete-li se přiblížit tajemství grálu, je nutné si uvědomit podstatu kruhu, věčného koloběhu života. Brzy narazíte na  mlýnské kolo. Počet lopatek kola tohoto dává číslo magické ...

36, thirtysix

Place

(PLACE_10): Pokračujte podél zdi dále na vodní můstek s visacími zámky.

Help

(HELP_10): Rameno každé kola mlýnského vzdáleno jest od dalšího přesně 10 stupňů úhlových. A jen pro bystré méně, kruh celý 360 úhlových stupňů obnáší.

(11/14) Ano 36: [ XXXVI] Nyní se pokus najít cestu k nalezení samotného středu svého.  Směřuj na sever, kde král Karel nechal postavit schody ke svému mostu kamennému. Po nich dojdeš tam, kde vytesány stojí postavy historické.  Na mostě a na levém břehu zůstaň, najdi Turka, co hlídá vězení kamenné spolu s bestií čtyřnohou. Kdesi za ním uvidíš útvar jakýsi, který tě k cestě této vyzývá.

LABYRINT, BLUDIŠTĚ, MAZE

Place

(PLACE_11): Uličkou kolem hospody Lennon's pub, projít uličkou, a vlevo po schodech nahoru na Karlův most. Směrem doleva je pak socha Turka u vězení.

Help

(HELP_11): Na planině střechy pod Turka zlého postavou je útvar z kamení postavený, jehož průchod do středu obtížný být může. Jak tento a jemu podobné tvary nazývají se?

(12/14) Ano. [ LABYRINTH ]. Sedmiokruhový labyrint a jeho průchod přibližuje pocit při nalezení grálu. Už pod příkrov tajemství nahlížíte. Ale pozor, stejně jako víra dávných velmistrů ve schopnosti grálu, stojí také most Karlův na základech pevných. Nad obloukem mostu stojíš, který dívku v šatech červených ukrývá.  Fotografický aparát se světla zážehem na ni použij. Třeba dívka tato vyjeví grálu symbol ukrytý.

POHÁR, CUP

Place

(PLACE_12): Dejte se směrem k věži a vlevo po schodech dolů a vlevo k prvnímu oblouku mostu.

Help

(HELP_12): Obraz s dívkou vyfoť a vedle dívky tvar z čárek zjeví se ti. Vytvořen při průchodu labyrintem jako mapa průchodu jeho. Představ si plný tento tvar, co ti připomíná?

(13/14) Ano, dívka ukrývá tvar poháru. [ CRATALIS ] K tajemství grálu už zbývá jen sáhů pár. Vedlejší oblouk mostu restauraci zahradní ukrývá - ta strážcem truhly Grálu jest. Prošel jsi až sem, jsi tedy oprávněn o truhlu požádat. A pamatuj, nenech se ošálit bohatstvím jejím, protože až dno samotné poslední tajemství ukrývá. Pokud otevřít dokážeš ji, poslední latinské slovo získáš.

HUMULUS LUPULUS HUMULUS

Place

(PLACE_13): Vedlejší oblouk mostu a železná brána ukrývá zahradní restauraci. Tam byste měli namířit.

Help

(HELP_13): Nedaří se ti truhlu Svatého grálu otevřít? Zatáhni dvěma prsty za protilehlé rohy na straně, kde otazník jest. Dno truhly latinská slova ukrývá. Která to jsou?

(14/14) Vida tak truhlu nakonec otevřel jsi. [ HUMULUS LUPULUS]. To je plod tvaru života: „chmel popínaví“. Zbytek tajemství získáš, když z poháru v deníku, slova latinská vyškrtneš, která po cestě nasbíral jsi. 4 slova z rovnice řešením i bohatstvím jsou, však na věky ve 4 písmenech místního jazyka ukrytá, slovem i nejčastější modlitbou věřících i nevěřících v Čechách jsou!! Za stříbrňák z truhly si u obsluhy nápovědu koupit můžeš.

Place

(PLACE_14): Zeptej se obsluhy, zda "Pod Mostem" sedíš?

Help

(HELP_14):): chmel +3 ingredience v poháru na listině zbyly, které zlatavý mok chuti vynikající vytvořit mohou, který Svatým grálem jest : "chmel - voda – ječmen-kvasnice"

Ještě je možnost se hráčů zeptat ať zvolí cestu
a) nepřímou/- 5 min/
b) přímou /+ 5min/ penalty

 

(verze 3) ANO! Tajný recept grálu je v rukou tvých: "V Čechách zvláštní voda pramení, s tou vybraný slad umel a  promíchej. Vystírej, povař se a sceď - tím barvu zlatavou docílíš. Vše potom v kole míchej, jako když maltu tvoříš. Chmel přidej, mladinu v harmonii teplot s kvasnicemi spoj. Poté 36 dní v labyrintu procesů kvasit nech. Nakonec jak jezulátko nápoj božský se zrodí - ČESKÉ PIVO stupňů 11, které Svatým grálem jest! " Jeho chuť lahodnou můžeš nyní okusit.